Skip Navigation LinksTuisblad

Welkom by Hoërskool Standerton Webwerf

Boodskap van die Hoof

Geagte Ouers/Voogde

Ons Webblad gee vir u en u kind 'n saaklike beeld van aktiwiteite by Hoërskool Standerton. Ons streef daarna om aan elke kind die geleentheid te bied om sy/haar Godgegewe talente te ontwikkel en uit te leef. Dit is verder vir ons belangrik dat daar gestreef sal word na 'n balans tussen akademiese, liggaamlike, kulturele en sosiale ontplooiing van elke kind. Ons verwelkom u by voorbaat by Hoërskool Standerton in die hoop dat ons jare van hartlike samewerking sal beleef. Neem asseblief die vrymoedigheid om enige vraag wat nie op die webblad beantwoord word nie met ons te bespreek.


SHS Groete

H.S. PRETORIUS
HOOF                                  Weblogo
Picture1
Picture2
Picture3
Picture4